Jak działa panel fotowoltaiczny? Czym jest konwersja fotowoltaiczna?

Słowo fotowoltaika (ang. photovoltaic) pochodzi od słów z języka angielskiego: photo– światło oraz voltaic– napięcie. Fotowoltaika jest dziedziną nauki i techniki opierającej się na przetwarzaniu energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Proces przemiany energii nazwany jest konwersją fotowoltaiczną. Rozwój tej dziedziny zapoczątkował francuski fizyk Antoine Becquerel w roku 1839. Naukowiec udowodnił, że podczas padania światła […]