Audyt instalacji

Audyt instalacji jest ofertą specjalistyczną skierowaną dla osób prywatnych oraz przedsiębiorców.

Audyt polega na kompleksowym sprawdzeniu działania istniejącej instalacji fotowoltaicznej— od etapu poprawności projektowej, poprzez mechaniczny i elektryczny oraz sprawnościowo-wydajnościowy.

Celem sporządzenia audytu jest określenie występujących problemów i awarii oraz zmaksymalizowania uzysków z instalacji PV.

W ramach audytu wykonuje się m. in. badania kamerą termowizyjną  oraz sprawdzenie wydajności uzysków na podstawie danych monitorowania instalacji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zalecana jest kontrolna okresowa instalacji co najmniej raz na pięć lat.