Farmy fotowoltaiczne

Budowa farmy fotowoltaicznej w 2020 roku

Podjęcie decyzji o inwestycji w duże instalacje fotowoltaiczne wymaga od inwestora szeregu działań dających w efekcie niezbędne dane do określenia podstaw ekonomicznych i założeń technicznych dla realizacji tego wieloetapowego projektu. Do rozpoczęcia takich działań inwestor może przystąpić samodzielnie, zdobywając wiedzę o technologii, rynku sprzedaży energii z OZE oraz procedur przez jakie będzie zobowiązany przejść na drodze do uruchomienia farmy fotowoltaicznej. Drugą drogą jest znalezienie partnera w postaci profesjonalnej firmy, zajmującej się kompleksowo procesem inwestycyjnym dla farm fotowoltaicznych.

Kluczem do sukcesu na samym początku ścieżki jest wybór odpowiedniej działki, na której ma powstać nasza farma. To od jej uwarunkowań będzie w dużej mierze zależał koszt i czas w jakim uda nam się przejść przez wszystkie procedury administracyjne i budowlane. Także parametry funkcjonalne instalacji będą ściśle związane z powierzchnią działek, ukształtowaniem terenu, warunkami środowiskowymi i infrastrukturą sieci energetycznej. Na tym etapie profesjonalny partner może wykonać analizę techniczno-ekonomiczną dla wskazanego terenu i porównać typowane działki, pod względem możliwości, harmonogramów działań i przybliżonych kosztów inwestycji. Inną ścieżką jest poszukiwanie terenów, które przez ich właścicieli zostały już przygotowane pod budowę farmy PV i posiadają np. projekt techniczny, warunki przyłączeniowe od operatora sieci dystrybucji energii elektrycznej czy pozwolenie na budowę. W takim wypadku, kluczowa jest profesjonalna analiza przed zakupem/dzierżawą tak przygotowanego terenu.

 

Posiadając miejsce, pozostaje nam zaprojektować instalację.

Na tym etapie do uzyskania warunków zabudowy, przyłączenia i innych procedur, a także do wykonania kosztorysu inwestorskiego musimy stworzyć koncepcyjny projekt techniczny – studium wykonalności. To od zawartych w nim przemyślanych rozwiązań, dobrego dopasowania do istniejących warunków oraz przewidzenia przez projektanta ewentualnych utrudnień będzie zależała spójność początkowej wizji z efektem finalnym, co ostatecznie przełoży się na optymalne wykorzystanie czasu i środków.

Na poniższym diagramie możemy prześledzić jak wygląda przykładowy proces inwestycyjny dla farmy fotowoltaicznej projektowanej w roku 2020. Oczywiście każdy przypadek jest indywidualny i w zależności od uwarunkowań pewne procedury mogą występować w zmienionej formie lub być inaczej ujęte w czasie.

Farma fotowoltaiczna - harmonogram wykonania projektu
 

Jak widać na załączonym slajdzie etap budowy poprzedza proces uszczegółowiania dokumentacji projektowej na poszczególnych etapach. Należy spodziewać się, że koszt wszystkich opracowań projektowych może stanowić nawet ok. 3-4% kwoty inwestycji, a większa ich część przypadnie na pokrycie kosztów projektu wykonawczego, który na potrzeby uzgodnień z operatorem sieci energetycznej i prac montażowych stanowi opracowanie o bardzo dużym stopniu uszczegółowienia.

Etap fizycznego wykonania farmy stanowi, ku zaskoczeniu części niedoświadczonych inwestorów, tylko ok. 20-30% ogólnego czasu w harmonogramie, a najprostszą czynnością jest samo palowanie elementów konstrukcji, składanie stołów montażowych i montaż modułów. Jednak sprawny, bezproblemowy montaż jest możliwy tylko wtedy, kiedy za te prace jest odpowiedzialna ekipa montażowa z doświadczeniem i odpowiednim zapleczem sprzętowym oraz osobowym. Najlepszym rozwiązaniem jest wybranie takiego partnera profesjonalnego, który zapewni kompleksowe wykonanie zadania na każdym jego etapie i przyjmie na siebie odpowiedzialność zarządzania procesem od A do Z.

Na samym końcu szeregu działań znajduje się uzyskanie koncesji na sprzedaż energii od prezesa URE oraz wprowadzenie energii na rynek z wykorzystaniem dostępnych narzędzi.

Farmy fotowoltaiczne – Lublin i całe woj. lubelskie

Farmy fotowoltaiczne to wieloprocesowa, czasochłonna inwestycja, która wymaga zamontowania wysokojakościowych paneli solarnych na solidnej, mocnej konstrukcji przez specjalnie wyszkolonych w tej dziedzinie fachowców. Doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego działając w oparciu o wieloletnie doświadczenie w branży, szeroką wiedzę i specjalistyczne umiejętności oferujemy kompleksową obsługę i pomoc w zakresie farm fotowoltaicznych.

Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych z całego woj. lubelskiego. Jeżeli chciałbyś wiedzieć więcej na temat farmy PV lub jesteś beneficjentem dofinansowania dla projektu budowy farmy PV, zapraszamy do kontaktu z naszymi profesjonalnymi doradcami, którzy pomogą zaplanować kolejne kroki dla Twojej inwestycji.