Najczęściej zadawane pytania

Nie znalazłeś odpowiedzi? Skontaktuj się z naszym specjalistą— chętnie odpowie na wszystkie Twoje pytania

Ile kosztuje fotowoltaika?

Koszt instalacji fotowoltaicznej uzależniony jest od zaprojektowanej mocy paneli PV, sposobu montażu, kształtu dachu, miejsca montażu oraz klasy użytych elementów i urządzeń. Dodatkowo, istnieją różne formy wsparcia finansowego, które skutecznie obniżają końcową sumę za instalacje. Przykładem takiego dofinansowania jest aktualny program „Mój prąd”, który oferuje do 5000 zł dopłaty.

Czy mój dach nadaje się pod panele fotowoltaiczne?

Podstawowym kryterium określającym możliwość montażu instalacji na wskazanej połaci dachu jest kierunek spadu. O ile dysponujemy dachem zwróconym w kierunku innym niż północny, możemy śmiało przejść do kolejnych kryteriów tj.  dostępna powierzchnia, kąt nachylenia połaci oraz występowanie elementów na dachu tj. anteny, okna dachowe, kominy czy instalacja odgromowa. 

Kiedy zwróci inwestycja w fotowoltaikę?

Okres zwrotu instalacji fotowoltaicznej znacznie skracają różnego rodzaju dofinansowania oraz realizowane projekty. Po skorzystaniu z dostępnych dotacji ten okres wynosi 3-5 lat w zależności od ceny instalacji. Korzystając z programu „Mój prąd” możemy uzyskać do 5000 zł dopłaty. Sprzedaż (oraz instalacja) paneli oraz aparatury fotowoltaicznej osobom fizycznym na cele prywatne jest objęta stawką 8% VAT. Można również odliczyć od podstawy podatku całą wartość instalacji, co zmniejszy podatek o 18%.

Czy własna elektrownia fotowoltaiczna się opłaca?

Pytanie o opłacalność instalacji fotowoltaicznej przestaje być powoli najczęściej poruszaną kwestią przy podjęciu decyzji o budowie własnej elektrowni słonecznej – po prostu opłaca się. Obecnie każdy z nas słyszał już o fotowoltaice. W internecie pojawia się coraz więcej rzetelnych informacji na temat opłacalności. Mamy już do dyspozycji dane o produkcji, natomiast cena instalacji w ostatnich latach spadła o blisko 50%, a cena energii elektrycznej rośnie. Czytaj więcej: Czy instalacja fotowoltaiczna się opłaca? 

Czy są jakieś formalności do załatwienia w zakładzie energetycznym?

Aby korzystać z prosumenckiego systemu opustów i rozliczać energię z siecią elektroenergetyczną, należy dokonać „Zgłoszenia” o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej. Formalnościami z tym związanymi oraz kontaktem z operatorem sieci dystrybucyjnej zajmuje się firma instalująca fotowoltaikę, a po stronie inwestora leży jedynie podpisanie skompletowanych dokumentów oraz wymaganej umowy kompleksowej.

Czy instalacja produkuje prąd w pochmurny dzień
i w zimie?

Oczywiście! Poziom mocy generowanej przez panele słoneczne zależy w największym stopniu od natężenia promieniowania. W słoneczny letni dzień wartość ta osiąga nawet ponad 1000 W/m2, jednak w zimie, nawet przy bezchmurnym niebie możemy liczyć jedynie na ok. 150-200 W/m2. Jednakże, przy dobrze zaprojektowanej instalacji odnotowujemy jedynie kilka dni w roku, kiedy panele mają zbyt mało światła, żeby załączyć falownik.

Co ze śniegiem i gradem?

W przypadku dachów skośnych o kącie nachylenia powyżej 15 st. nie ma obawy o śnieg zalegający na powierzchni paneli – fizyka robi swoje! Co do gradu, to wszystkie markowe panele poddawane są testom, które mają na celu określenie wytrzymałości modułów na skrajnie niekorzystne warunki atmosferyczne. Podczas badania, panel bombardowany jest bryłami lodu o wielkości piłki golfowej, pędzącymi z prędkością kilkudziesięciu kilometrów na godzinę. Wynik testu jest pozytywny, jeśli struktura panelu wraz z płatkami krzemu pozostanie nienaruszona.

Czy mogę odłączyć się od zakładu energetycznego?

 Możliwość uniezależnienia się od dostaw energii elektrycznej z sieci krajowej daje jedynie instalacja fotowoltaiczna z odpowiednio dużą pojemnością akumulatorów. Rozwiązanie to jest chętnie stosowane na zachodzie europy, jednak wysokie koszty zakupu magazynów oraz ich stosunkowo niewielka trwałość, powodują, że tego typu systemy PV nie cieszą się popularnością w naszym kraju. Koszt budowy takiej instalacji może przekroczyć dwukrotnie budżet przewidziany dla budowy typowego systemu fotowoltaicznego współdziałającego z siecią dystrybucyjną.

Czy panele fotowoltaiczne i solary to to samo?

Panel fotowoltaiczny generuje prąd elektryczny poprzez konwersje z promieniowania światła słonecznego. Energia elektryczna może posłużyć do zasilania wszystkich odbiorników elektrycznych w obiekcie. Instalacja PV nie zawiera części ruchomych, nie wymaga serwisowania, nie generuje zatem dodatkowych, stałych kosztów w czasie swojej żywotności. Solary słoneczne to starsza technologia pozyskiwania energii ze słońca. Polega na wymianie energii cieplnej pomiędzy absorbującą powierzchnią kolektora, a czynnikiem krążącym pomiędzy zasobnikiem wodnym i kolektorem słonecznym (zwanym solarem do grzania wody).

Co jeśli mój dach nie jest skierowany na południe?

Najlepszym ustawieniem dla paneli fotowoltaiczny na naszej szerokości geograficznej jest kierunek południowy oraz nachylenie poziome 25-35 st. Jednak straty spowodowane odchyleniem systemu od południa o 30 st. powodują tylko kilkuprocentowy spadek produkcji rocznej. W wielu przypadkach można wybrać też ustawienie wschód-zachód, które przy odpowiednim zaprojektowaniu instalacji daje zadowalające efekty. Jeśli masz wątpliwości związane z decyzją o budowie instalacji fotowoltaicznej na swoim domu czy firmie, napisz do nas, a przygotujemy dla Ciebie symulację produkcji energii z instalacji fotowoltaicznej na Twoim dachu.

Ile trwa montaż instalacji fotowoltaicznej?

W przypadku małych przydomowych instalacji (do kilku kWp), inaczej mówiąc mikroinstalacji, montaż trwa 1-2 dni. Natomiast te o większej mocy, np. gdy instalacja składa się z ponad 20 sztuk paneli fotowoltaicznych, wykonuje się w ciągu maksymalnie kilku dni.

Czy potrzebuję pozwolenia aby założyć instalację?

Instalacje o mocy mniejszej niż  50 kW nie wymagają uzyskiwania żadnej formy pozwolenia. Spełnienie wymagań stawianych dla instalacji fotowoltaicznych odbywa się na zasadach oświadczeń, a przyłączenie następuje po zgłoszeniu instalacji do operatora sieci dystrybucyjnej.

Czy falownik należy montować w osobnym pomieszczeniu?

Falownik wytwarza dźwięk o natężeniu 18-25 dB. Jest to natężenie zbliżone do ludzkiego szeptu. Dlatego zaleca się, aby falownik (inaczej mówiąc inwerter) umieścić w pomieszczeniu, gdzie nie przebywają często domownicy. Jednak nie jest to dźwięk znacznie drażniący, więc nie wymaga on osobnego pomieszczenia.  Należy pamiętać, aby falownik nie znajdował się w pobliżu materiałów łatwopalnych.

Co oznacza jednostka kWp?

Jednostką kWp (kilowatopik) określa się moc instalacji fotowoltaicznej (Watt-peak; 1kWp=1000Wp). Moc kWp określa się w warunkach STC (Standard Test Conditions), czyli przy nasłonecznieniu 1000 W/m2, temperaturze modułu 25 stopni  i współczynniku masowym atmosfery ( ang. air mass)  A.M.=1,5. Inaczej mówiąc, jest to w której wyraża się moc zainstalowanych paneli fotowoltaicznych.

W jaki sposób myć panele fotowoltaiczne?

Kurz i lekkie zanieczyszczenia usuwane są przez deszcz. Jednak cięższe zabrudzenia spowodowane przez np. ptaki można usunąć za pomocą węża ogrodowego lub gąbką z wodą i mydłem. Najlepszą porą na czyszczenie  jest wczesny ranek lub późne popołudnie, gdy panele nie są nagrzane. Myjąc moduły w południe można je uszkodzić.

Jaką trwałość posiadają panele fotowoltaiczne?

Średnia żywotność paneli szacowana jest na 25-30 lat. Trwałość w dużej mierze zależy od marki danego produktu, dlatego należy upewnić się, że moduł posiada niski współczynnik degradacji. Producenci deklarują, że po 25 latach użytkowania panele będą działać ze sprawnością 82-85%.

Czy warunki atmosferyczne w Polsce sprzyjają fotowoltaice?

Klimat gorących rejonów świata, gdzie panują długotrwałe upały, nie sprzyja fotowoltaice. Wysoka temperatura powoduje przegrzanie ogniw słonecznych, co prowadzi do spadku ich sprawności. Chłodniejszy klimat jest bardziej odpowiedni, zatem warunki atmosferyczne w Polsce uznaje się za optymalne w przetwarzaniu energii słonecznej w elektryczną. Błędnie sądzimy, że poza miesiącami letnimi, w naszym kraju panują niekorzystne warunki nasłonecznienia i przez to fotowoltaika się nie opłaca. Tymczasem nawet w najbardziej niekorzystnym miesiącu, czyli w grudniu, przydomowa instalacja pokrywa nawet połowę zapotrzebowania na prąd.

Gdzie można umieścić panele fotowoltaiczne?

Na dachu skośnym, pod odpowiednim kątem i w odpowiedniej odległości od dachu tak, aby uzyski były wystarczająco duże, a przy tym nie przegrzewały się. Na dachu płaskim,na specjalnej konstrukcji wsporczej, pod zaprojektowanym kątem, odpowiednio oddalone od siebie, aby się wzajemnie nie zacieniały; Instalacje wolnostojące( na gruncie) ,gdy nie ma miejsca na dachu, można umieścić panele na gruncie na konstrukcji wolnostojącej. Na elewacji budynku, w tym przypadku należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę cieplną budynku, bezpieczeństwo użytkowania i pożarowe. Rozwiązanie takie podlega wielu przepisom i uwarunkowaniom prawnym.

Kto wykonuje i płaci za podłączenie instalacji do sieci?

Z godnie z obowiązującym prawem, wszelkie koszty montażu licznika dwukierunkowego oraz różnego rodzaju zabezpieczeń pokrywa operator sieci energetycznej.

Czy system fotowoltaiczny jest bezobsługowy?

Tak, jest bezobsługowy. Większość instalacji posiada wbudowany moduł komunikacyjny, dzięki któremu można na bieżąco kontrolować ilość wyprodukowanej energii elektrycznej.

Jakie urządzenia mogą być zasilane panelami słonecznymi?

W wyniku zastosowania falownika, prąd stały z instalacji PV jest przekształcony w prąd przemienny, dzięki czemu wszystkie urządzenia elektryczne gospodarstwa domowego są prawidłowo zasilane.

Czy wymiana licznika na dwukierunkowy jest płatna?

Wymiany licznika dokonuje zakład energetyczny na swój koszt. Podobnie jest w przypadku zabezpieczeń, które należy zastosować przed podłączeniem instalacji do sieci elektroenergetycznej.

Jakie czynniki wpływają na wydajność instalacji?

Główne czynniki wpływające na wydajność instalacji można podzielić na atmosferyczne oraz na technologiczne. Do tych pierwszych należy przede wszystkim nasłonecznienie, następnie temperatura oraz prędkość wiatru. Nagrzewanie paneli ma wpływ na spadek napięcia, co z kolei przekłada się na generowaną moc. Wiatr natomiast korzystnie wpływa na chłodzenie powierzchni modułów. Dlatego więc pomiędzy powierzchnią dachu a panelami należy zachować odpowiednią odległość. Należy zostawić szczelinę, która umożliwia wentylowanie i chłodzenie generatora PV, dzięki czemu panele nie przegrzewają się. Do czynników technologicznych zalicza się: właściwości, struktury i technologii wytwarzania ogniw; jakości wykonania instalacji; nachylenie dachu; orientacja paneli względem południa; zacieniowanie spowodowane np. obecnością komina, drzew czy sąsiadujących budynków.

Jakie są rodzaje inwerterów (falowników)?

W zależności od tego czy instalacja jest podłączona do sieci czy nie, rozróżnia się kilka rodzajów falowników. Sieciowy, zsynchronizowany z siecią (oddaje nadmiar energii do sieci).  Wyspowy niezsynchronizowany z siecią, którego zadaniem jest ładowania akumulatorów. Hybrydowy, który jednocześnie może zasilać urządzenia, a nadwyżkę oddawać do sieci elektrycznej lub ładować akumulatory. Ze względu na wielkość wyróżnia się następujące falowniki: mikroinwertery (współpracuje z jednym modułem fotowoltaicznym. Inwertery stringowe (w zależności od rozmiarów instalacji falownik obsługuje wszystkie panele lub część generatora (jeden string). Moc w zakresie od 1 do 30 kW. Inwertery centralne, stosuje się je w dużych instalacjach i w farmach fotowoltaicznych, moc nawet do kilku MW. Biorąc pod uwagę izolację  falowniki klasyfikuje się jako beztransformatorowe oraz transformatorowe.

Czy instalacja fotowoltaiczna emituje hałas?

Jedynym urządzeniem wytwarzającym dźwięki jest falownik. Emituje on hałas o natężeniu 18-25 dB (dźwięk podobny do ludzkiego szeptu).

Czy instalacja fotowoltaiczna działa w nocy?

Moduły fotowoltaiczne nie działają w nocy. Promieniowanie słoneczne odbite przez księżyc nie jest wystarczające, aby wyprodukować prąd.

Czy można uzyskać kredyt na instalację fotowoltaiczną?

Oczywiście, banki oferują kredyty na instalacje PV. Firmy zajmujące się projektowaniem i montowaniem instalacji PV nawiązują wpółpracę z konkretnymi bankami, dzięki czemu formalności sprowadzają się do minimum.  Firma Solsystem współpracuje z 4 największymi bankami w Polsce, a specjaliści oferują pomoc w uzyskaniu kredytu na korzystnych warunkach. 

Czy można wziąć instalację fotowoltaiczną w leasing?

Leasing systemu fotowoltaicznego jest kolejną, obok kredytu, formą dofinansowania inwestycji. Dzięki produkcji energii elektrycznej częściowo sam siebie splaca. Pozwala przedsiębiorcy zmniejszyć obciążenie podatkowe oraz rozłożyć podatek VAT na raty. Procedura wymaga niezbędne minimum formalności, a decyzję dostaje się najczęściej w przeciągu 1 tygodnia.

Czy zacienienie wpływa na sprawność instalacji fotowoltaicznej?

Mimo, że zacienienie ma wpływ na sprawność instalacji, nie należy się tym zniechęcać. Specjaliści zajmujący się projektowaniem instalacji zwracają szczególną uwagę na odpowiednie umiejscowienie modułów.  W przypadku występowaniu lokalnego zacienienia można również zastosować rozwiązanie, które maksymalizuje uzyski z instalacji. Technologia ta umożliwia niezależną pracę każdego modułu oraz optymalizację mocy dla poszczególnych modułów.

Co jeśli instalacja wytwarza więcej energii elektrycznej niż mogę zużyć?

Jeśli posiadamy system przyłączony do sieci energetycznej (on-grid), nadwyżki energii oddanej do sieci można odebrać w postaci opustu na energię pobraną od operatora. Odbywa się to na zasadzie podpisania umowy z zakładem energetycznym, dzięki której przy instalacji o mocy do 10 kW obniżamy rachunki o 80%, a przy insalacji od 10 do 50 kW o 70%. Natomiast w systemie niepodłączonym do sieci (off-grid) potrzebne są akumulatory, których technologia nie osiągnęła dotychczas poziomu opłacalności.

Czy konstrukcja dachu wytrzyma nacisk paneli?

 Panele fotowoltaiczne są bardzo lekkie, dlatego aspekt ten nie stanowi problemu. A każda instalacja fotowoltaiczna projektowana jest tak, aby konstrukcja dachu wytrzymała nacisk paneli oraz dodatkowe obciążenia spowodowane np.  śniegiem. 

Co to jest licznik dwukierunkowy?

Licznik dwukierunkowy jest niezbędnym urządzeniem przy systemie podłączonej do sieci (on-grid). Dokonuje pomiarów dwukierunkowego przepływu prądu- od oraz do sieci elektrycznej. Na ich podstawie odbywa się rozliczanie z zakładem energetycznym.

Kim jest prosument?

Prosumentem jest osoba prowadząca gospodarstwo domowe bądź właściciel firmy, który wytwarza energię elektryczna z odnawialnego źródła energii o mocy poniżej 50 kW, a nadwyżki sprzedaje do sieci.

Gdzie i jak można zgłosić awarię instalacji?

W razie jakichkolwiek awarii bądź wątpliwości dotyczących prawidłowego działania instalacji fotowoltaicznej najlepiej skontaktować się z firmą, która zajmowała się montażem paneli fotowoltaicznych.

Na czym polega sprzedaż energii elektrycznej do sieci?

Nadwyżki energii elektrycznej, wyprodukowanej przez fotowoltaikę, można sprzedać do sieci elektrycznej. Odbywa się to na zasadzie podpisania umowy z zakładem energetycznym, dzięki której przy instalacji o mocy do 10 kW obniżamy rachunki o 80%, a przy instalacji od 10 do 50 kW o 70%.

Czy akumulatory są potrzebne?

Akumulatory potrzebne są jedynie w instalacjach off-grid (gdy nie ma podłączenia do sieci energetycznej). Natomiast obecnie można magazynować energię w sieci (instalacja on-grid), co jest znacznie bardziej opłacalne, gdyż nadwyżki energii odsprzedajemy.

Czy instalacja fotowoltaiczna produkuje prąd przez cały rok?

Tak. Ze względu na ilość promieniowania słonecznego produkcja energii w okresie zimowym jest mniejsza niż latem.Nawet w styczniu czy w lutym ogniwa fotowoltaiczne będą pracowały i produkowały energię elektryczną.

Czy instalacja PV powoduje emisję CO2 i innych substancji?

Instalacja fotowoltaiczna nie emituje żadnych szkodliwych substancji do atmosfery. Taki system nie zwiększa zanieczyszczenia, a wręcz przeciwnie, zmniejsza je, zastępując elektrownie konwencjonalne elektrowniami słonecznymi.

Jak dużo miejsca potrzeba na instalację paneli fotowoltaicznych?

Wielkość wymaganej powierzchni zależy od wielkości instalacji, a konkretniej od ilości paneli. Średnie wymiary: szerokość około 100 cm, długość około 170 cm.

Czy operator sieci energetycznej ma obowiązek przyłączyć mikroinstalację?

Jeśli moc elektrowni nie przekracza 50 kWh zakład energetyczny jest zobowiązany, aby naszą instalację podłączyć do sieci.

Co wchodzi w skład instalacji fotowoltaicznej?

I panele słoneczne, które zamieniają energię słoneczną w energię elektryczną
II inwerter zamienia prąd stały wytworzony przez panele na prąd przemienny.
III przewody łączeniowe, które służą do połączenia ze sobą paneli fotowoltaicznych i inwertera oraz podłączenia falownika do rozdzielnicy elektrycznej budynku.
IV dwukierunkowy licznik energii elektrycznej ma za zadanie zliczanie energii elektrycznej, którą wytworzyła instalacja jak i tej pobranej z sieci.
V zestaw montażowy jego skład dostosowany jest do wymagań konkretnej instalacji i uzależniony jest np. od miejsca montażu czy pokrycia dachu;
VI system bezpieczeństwa, czyli różnego rodzaju bezpieczniki, ograniczniki przepięć oraz instalacja uziemiającą i odgromowa.

Ile energii elektrycznej jest zużywanej rocznie w domu?

Zużycie energii elektrycznej zależy od ilości osób w mieszkających gospodarstwie domowym, bądź osób pracujących w firmie, sposobu gospodarowania energią oraz energochłonności urządzeń elektrycznych.
Statystyczne zużyci energii elektrycznej dla różnych modeli rodzin:
2+2 (dwójka dorosłych i dwójka dzieci) – 1900-2500 kWh,
1+1 (dwójka dorosłych) – 1200-1500 kWh,
single – około 1000 kWh.
Aby obliczyć zużycie energii wystarczy użyć prostego wzoru:
moc urządzenia [W] * średni czas użytkowania urządzenia w ciągu doby[h] * 365= zużycie energii elektrycznej danego urządzenia w ciągu roku [Wh].

W jaki sposób wytwarzana jest energia elektryczna ze Słońca?

Panele zbudowane są z płytek krzemowych, które przekształcają energię słoneczną w elektryczną. Wykorzystują w tym celu półprzewodnikowe złącze p-n, gdzie pod wpływem fotonów elektrony przemieszczają się. Powoduje to pojawienie się różnicy potencjałów czyli po prostu napięcia elektrycznego.

Czy instalacja fotowoltaiczna emituje szkodliwe promieniowanie?

Instalacje fotowoltaiczne nie mają żadnego negatywnego oddziaływania na środowisko. Jedynie falownik, jak każde urządzenie działające na prąd, wytwarza pole elektromagnetyczne. Jest ono jednak zbyt małe by jakkolwiek wpływać na otoczenie. Stosowanie fotowoltaiki przyczynia się do ochrony środowiska.

W jaki sposób wytwarzana jest energia ze Słońca?

Panele zbudowane są z płytek krzemowych, które przekształcają energię słoneczną w elektryczną. Wykorzystują w tym celu półprzewodnikowe złącze p-n, gdzie pod wpływem fotonów elektrony przemieszczają się. Powoduje to pojawienie się różnicy potencjałów czyli po prostu napięcia elektrycznego.

Ile wynosi gwarancja na moduły fotowoltaiczne i falownik?

Gwarancja na moduły fotowoltaiczne, w zależności od producenta, waha się od 10 do 25 lat. Natomiast na falownik – najczęściej 5 lat.