Przedsiębiorstwa energetyczne – kolejna szansa rozwoju fotowoltaiki

Nowelizacja ustawy o OZE uchwalona 19 lipca 2019 r. wprowadziła nową koncepcję spółdzielni energetycznych. Natomiast Piotr Woźny zapowiedział, że do końca roku przedstawiona zostanie propozycja dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, które są zainteresowane inwestowaniem w fotowoltaikę. Wprowadzona poprawka pozwala członkom spółdzielni na korzystania z przywilejów prosumenckich, czyli rozliczanie się w systemie opustów. Autopoprawka oznacza, że […]