Przedsiębiorstwa energetyczne – kolejna szansa rozwoju fotowoltaiki

Nowelizacja ustawy o OZE uchwalona 19 lipca 2019 r. wprowadziła nową koncepcję spółdzielni energetycznych. Natomiast Piotr Woźny zapowiedział, że do końca roku przedstawiona zostanie propozycja dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, które są zainteresowane inwestowaniem w fotowoltaikę. Wprowadzona poprawka pozwala członkom spółdzielni na korzystania z przywilejów prosumenckich, czyli rozliczanie się w systemie opustów.

Autopoprawka oznacza, że „spółdzielnię w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze lub ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników, której przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebowania energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków, przyłączonych do zdefiniowanej obszarowo sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub sieci dystrybucyjnej gazowej lub sieci ciepłowniczej”.

Nowela OZE przewiduje rozliczenia w ramach opustu w stosunku 1 do 0,6, czyli w wysokości niższej niż dla osób prywatnych czy dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dotychczas ustawa obejmuje jedynie spółdzielnie energetyczne działające na obszarach wiejskich, aczkolwiek stan ten może się niebawem zmienić. Pierwsza zapowiedź w tej sprawie pojawiła się już na początku sierpnia ze strony minister Jadwigi Emilewicz.

„Chcemy rozszerzać możliwość uzyskania statusu prosumenta dla wszystkich Polaków, co da możliwość zaopatrywania się m.in. w tani prąd. (…) możliwość dostarczenia takiego statusu dla wspólnot mieszkaniowych”.

Teraz Piotr Woźny zapewnia, że trwają prace, które mają na celu stworzenie instrumentu finansowego skierowanego dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Według prezesa NFOŚiGW fotowoltaika dla tych podmiotów dałaby możliwość uniezależnienia od wahań cen energii na rynku, a lokalizacja jaką stałyby się blokowiska, byłoby idealnym rozwiązaniem.

Jakie warunki aktualnie musi spełniać spółdzielnia energetyczna?

1) „łączna moc zainstalowana elektryczna wszystkich instalacji odnawialnego źródła energii należących do członków spółdzielni umożliwia pokrycie nie mniej niż 70 proc. rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną wszystkich członków tej spółdzielni;

2) przynajmniej jedna instalacja odnawialnego źródła energii uzyska stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej większy niż 3504 MWh/MW/rok;

3) liczba jej członków jest mniejsza niż 1000;

4) przedmiotem jej działalności jest wytwarzanie:

a) energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 MW lub

b) biogazu w instalacjach odnawialnego źródła energii o rocznej wydajności nie większej niż 40 mln m3 , lub

c) ciepła w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy osiągalnej nie większej niż 30 MW;

5) prowadzi działalność na obszarze gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej.”

Podsumowując, koncepcja spółdzielni energetycznych jest kolejną szansą na pokonanie barier rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Montowanie instalacji fotowoltaicznych pozwoliłoby na obniżenie rachunków dla mieszkańców spółdzielni na obszarach wiejskich i miejmy nadzieję, że w najbliższym czasie dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Czekamy na konkretną propozycję, która jak zapowiada Piotr Woźny, pojawi się pod koniec bieżącego roku.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn