Utrudnienia i ułatwienia po spotkaniu w LAWP dot. działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

W dniu wczorajszym w siedzibie LAWP (Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości) odbyło się spotkanie dla osób zainteresowanych tematem pozyskania środków finansowych z działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach. Zostały wprowadzone są ułatwienia i z drugiej strony utrudnienia. Ponadto podkreślono jakie wymogi muszą spełniać dokumenty składane w celu pozytywnego rozpatrzenia wniosków. Obostrzenia związane są z tym, że LAWP traktuje nawet niewielkie instalacje fotowoltaiczne jak roboty budowlane. Kwestia ta może niejednokrotnie rodzić problemy dla firm, które nie są na to przygotowane.

Na co warto zwrócić uwagę?

 1. Każdy wniosek musi mieć załącznik w postaci Zaświadczenia Natura 2000.
 2. Nawet od małych instalacji wymaga się jest dokumentacji technicznej zawierającej bezwarunkowo m.in. poniższe elementy. Powinien być to projekt inwestycyjny, a w ostateczności rozbudowana oferta.
 • dokładny adres, z numerami działki
 • usytuowanie paneli, opis konstrukcji, pochylenia, rysunki poglądowe, wizualizacje itp.
 • wyliczenia dotyczące wartości redukcji CO2 wyrażone w tonach w skali roku
 • efektywność kosztową zainstalowanej mocy
 • efektywność kosztową wytwarzanej energii
 • podpis osoby i pieczątka firmy oferenta.

Co się zmieniło?

 • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy nie zawsze jest wymagany.
 • Pozwolenie na budowę nie zawsze jest wymagane w przypadku instalacji o mocy do 50kWp.
 • Kosztorys inwestorski nie jest wymagany tylko i wyłącznie w przypadku zakupu instalacji w formie środków trwałych. A więc, w praktyce oznacza to bardzo małe mikroinstalacje.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn