Kredyty na instalacje fotowoltaiczne dla przedsiębiorców

Odpowiedzią Banku Pekao S.A. na udogodnienia zawarte w nowelizacji ustawy OZE jest ogłoszenie akcji kredytowej dedykowanej przedsiębiorcom, którzy chcą zainwestować w instalację fotowoltaiczną do produkcji energii na własny użytek.

Dzień po wejściu w życie Noweli OZE, od kiedy małe i średnie przedsiębiorstwa mogą stać się prosumentami i rozliczać energię w systemie opustów, Bank Pekao uruchomił specjalną ofertę kredytów na finansowanie instalacji fotowoltaicznych. W ramach oferty małe i średnie firmy mogą ubiegać się o kredyt nie tylko na mikroinstalację PV, ale również na elektrownię słoneczną o łącznej mocy zainstalowanej przekraczającej 50 kWp.

Kredyty oferowane przez bank Pekao S.A. mogą być zabezpieczone bezpłatną gwarancją BGK Biznesmax, co związane jest z możliwością otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją. Dotacja ta jest dotacją refundującą zapłacone odsetki. Stawka dopłaty do oprocentowania kredytu jest preferencyjna i do końca roku 2020 wynosi 5%, a w kolejnych latach będzie sięgać 3,3. Okres jaki obejmuje dotacja wynosi nie więcej niż 3 lata od daty uruchomienia kredytu.

Coraz większe zaangażowanie banków  oraz pojawiające się nowe oferty skierowane do osób inwestujących w fotowoltaikę świadczy o rozwijającym się rynku PV, jego dużym potencjale oraz o coraz lepszej stabilności branży fotowoltaicznej w Polsce.

Osoby zainteresowane kredytowaniem instalacji zapraszamy do kontaktu ze specjalistami firmy Solsystem.

Photo by Steve Johnson on Unsplash
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn